image

OKUL SEÇME KRİTERLERİ

Her aile çocukları için en iyi olanı seçer, anne ve babalar her seçimlerini kendileri için uygun şekillerde kriterler oluşturur ve öncelik sırasına koyarak yaparlar bu seçim işlemlerini.

Peki ama okul seçerken hangi kriterlere dikkat edilmeli? Her okulun bir vitrini bir de içeriği vardır. Kriterlerinizi belirlemek sizlerin okuldan beklentileriyle doğru orantılıdır.

Okul seçimleri ile ilgili birçok araştırmada kriterler belirli başlıklar altında toplanır. Bu yazımızda belirli kriterler sizin için öncelik ve önem sırasına göre değişkenlik gösterebilir. Bu yazımızdan yola çıkarak sizlerde önceliklerinizi belirleyerek araştırmaya başlayabilirsiniz. Kreş ve anaokulu seçerken ya da ilkokul seçerken bu kriterlerden faydalanabilirsiniz.

Belirli Kriterler Neler?

Fiziki Şartlar ve Ortam Koşulları, Eğitim Felsefesi ve Yaklaşımı, Öğretmenlerin Eğitim Düzeyleri, Okulun Ücret Politikası, Okul Aile İletişimi, Beslenme Hizmetleri, Sosyal Etkinlikler…

Fiziki Şartlar

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ön gördüğü standartlar yönergesine tüm kurumlar tabidir. Yönerge şartlarını yerine getirmeyen kurumlara ruhsat verilmez. Fiziksel olarak okul seçerken dikkat edilmesi gerekenler çocuklar için gerekli kaza önlemlerin alınmasıdır. Kapı ve pencere korumaları bunların en başında olmalı. Fiziksel açıdan bakarken unutulmaması gereken bir nokta lüksün sınırının olmadığıdır. O nedenle lükse değil içeriğe bakmak gerekiyor.

Ortam Koşulları 

Ortam olarak incelediğinizde çocukların seviyesine ve ilgisine uyun etkinlikler mevcut mu? Yaşayan bir okul mu yoksa sadece vitrin mi? Yaşayan okullarda çocukların etkinlikleri ile donatılmış ortamları görebilirsiniz. Onların boy seviyelerine uygun görseller bulunuyor mu? Öğrenmelerini destekleyici düzenlemeler yapılmış mı?   

Eğitim Felsefesi

Her okulun kendine özgü benimsediği bir eğitim yaklaşımı vardır. Bunu okul idaresi size açıklaması çok önemlidir. Çeşitli dünyada kabul görmüş eğitim yaklaşımlarından bazılarını da benimsemiş okullar olabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta gerçekten bu yaklaşımı tam anlamıyla uygulayıcı eğitmenler mevcut mu? Okul atmosferi uygulanan eğitim yaklaşımını yansıtıyor mu? Milli Eğitim Bakanlığının ön gördüğü Okul Öncesi Eğitim Programına eğitmenler hakim mi? Programlarını sınıfın ve çocukların ihtiyaçlarını gözeterek mi hazırlıyorlar? Yoksa hazır uygulayıcı plan mı uygulanıyor? Planlı olmak ve çocuğa yönelik, çocuğun bireysel gelişimini ön görerek, eğitmenin aylık ve haftalık planlarını kendisinin hazırlıyor olması oldukça önemlidir. Sonuçta çocuğu tanıyarak onun ilgi ve merakını biliriz. Eğitim yaklaşımlarında yapılandırmacı yaklaşım, Oyun temelli eğitim, Sarmal öğrenme yöntemlerini, program değerlendirme yaklaşımını duyduğunuz zaman, işini bilen kişilerle olduğunuzu anlayabilirsiniz.   

Öğretmenlerin Eğitimi

Milli Eğitim bakanlığına okullarda öğretmen yani okul öncesi öğretmenliği bölümünden mezun kişiler çalışır. Tabii yine Üniversitelerin çocuk gelişimi ve eğitimi bölümlerinden çalışan uzmanlar da öğretmenlik yapabilmektedir. Araştırdığınız okulun mutlaka öğretmenin üniversite mezunu olmasına dikkat etmelisiniz. Nana Eğitim ailesinde şu an biz 3 öğretmen Hacettepe Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Yüksek Lisans mezunu ve Çocuk gelişimi üniversite mezunu 2 öğretmenimizle hizmet veriyoruz. Öğretmenin eğitimi okulun kalitesini en büyük ölçüde etkileyen önemli bir faktördür.

Sosyal Etkinlikler 

Okul öncesi kurumların en sevdiği, çocukların en keyif aldıkları Sosyal Beceri Etkinlikleri. Bu alanda okulda yapılan branş ders çalışmalarından, gittikleri gezilere, katıldıkları projelere, tiyatro çalışmalarına, her tür çocuğun gelişimini destekleyici etkinlere kadar uzanan bir yol. Okulda mutfak atölyesi, fen-deney çalışmaları, sanat çalışmalarını gibi daha birçok başlığı içerisine alabilir. Okul bu çalışmaları yaparken öğrencilerin ilgi ve becerilerini dikkate alıyor mu? Her noktada çocuğa yönelik her adım da çocukların ilgi ve ihtiyacını unutmamak gerekiyor.  

Okulun Ücret Politikası

Okul ücretlendirmeleri, okulun bulunduğu bölge, kurumun çalışma yılı, çalışan personel sayısı, yemeklerde kullanılan ürünler, gibi birçok sabit ve değişken giderlere göre farklılık gösterebilir. Ücret yönünden incelerken bu kriterleri düşünmelisiniz. Örneğin her hafta et çıkıyor mu? Yemeklerde ne tür yağ kullanılıyor?

Sınıf kontenjanı, okulun genel mevcudu okul ücretlerini oldukça etkilemektedir. İngilizce öğretmeni bulunduran, Üniversite mezunu öğretmenlerle çalışan, Mutfağı zengin tutan bir kurum, öğretmen personel açısından kadrosu zengin olan bir kurum, belirli bir sabit gidere sahiptir. Personellerin maaşları, sgk, vergi, kira gibi birçok görünmez gider de kurumların fiyatını belirlemesini etkileyen diğer faktörlerdir.

 Leave a reply